BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
HỆ THỐNG NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
Lưu ý: Thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi nhập học tại đây
(Thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống là từ ngày 24/08/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 08/09/2023)
 
Số báo danh /hoặc CMND /hoặc CCCD:
Mật khẩu:
Mã xác nhận:
.
Mật khẩu: Nhập năm tháng ngày của thí sinh theo định dạng yyyyMMdd (ví dụ: 20031027)
Đăng nhập